2011-11-27

2011-11-24

2011-11-10

All I got is time for myself 
so people call me blind
But all you need is me.

I want it all, I want it all now
You want it too, at least I know how.
People call me blind
But all I need is me.

I don't know what you've been told

I'm the one who...

2011-11-07

Good memories. Old photos.


Nuotraukos jėga. Jos primena. Išsaugo. Atgaivina. Per lietų galiu pajusti saulę, nusikelti metais ar dviems atgal, bent atminty atsidurti kitoj vietoj. Atsiminti užmirštas smulkmenas, juokus. Ir visai nesvarbu, kad kreivai nufotografuota, kad kokybės nėra ar kad "įdomiai" įsiamžinom... Svarbiausia, kad man tai primena gerus laikus. Geras emocijas. Gerus žmones. 

2011-11-06

Nesveiki sapnai mane aplanko šiom dienom.

Sapnuoju didelį, mėlyną vabalą su didžiuliais blizgančiais sparnais. Jis nutupia man ant krūtinės, visai prie širdies, ir sako:
- Labas, aš Mirties vabalas. Nebijok manęs.
Aš pradėdavau kratytis, daužyt tą vabalą tol, kol pribusdavau. Sapnavau tris kartus tą patį. Taip, tą pačią naktį..
Ir dar tą kartą sapnavau mergaitę pažįstamą, 6 metų. Buvom kažkokioj kelionėj su didele grupe žmonių, stovėjom prie giliausio miesto šulinio kažkokiuose kalnuose, ir ji įšoko į jį.

Čia prieš 2 dienas. Nežinau, gal prieš miegą perdaug prisivalgiau?..

2011-11-04

Yra šalis Lietuva

Seniai seniai, labai seniai,
Kai žmonės meldėsi gyvatėms,
Gyveno šičia milžinai, bet šito nieks nematė.
Žėrėjo  išmintim žyniai,
O Gediminas pilį statė,
Ir šalį laimino dievai,
Bet šito nieks nematė...
Nieks nematė.
Juodosios jūros bangose,
Mūs kunigaikščio žirgas plakės,
Švytėjo Lietuvos dvasia, bet šito nieks nematė.
Valiutos keitės, ir laikai,
Prasčiokų vyžas keitė batai,
Nutilo ant kalnų vilkai, tik šito nieks nematė.
Niekas nematė.
Teliko lyra ir knyga,
Engėjai mūsų kraują lakė,
Jau manė šaliai pabaiga, bet šito nieks nematė,
Tauta tvirta tartum pilis.
Ji laisvės pamatus atstatė,
Ir klesti Lietuvos šalis...
Nieks nematė.
Niekas nematė.

R. Stankevičius